Achtergrond

Door mijn werk in een verpleeghuis heb ik ruim 20 jaar ervaring in het activeren van
senioren. Naast mijn taak als Coördinator Zorg en Diensten op een Dagbehandeling heb ik, omdat er vraag naar was, in mijn vrije tijd een geheugentraining ontwikkeld.

Deze training is aan meerdere groepen succesvol gegeven en is geschikt voor alle senioren die hun geheugen willen oefenen. Deze training is daarna verder uitgewerkt en aangepast voor zelfstandige senioren.